SugarCRM

suitecrm_logo_large

Sugar CRM és una aplicació comercial, que permet a les empreses organitzar, emmagatzemar i mantenir la informació de manera eficient en tots els aspectes de les seves relacions amb els clients.

SugarCRM busca ordenar i centralitzar tota la informació relativa als clients, des de la primera referència al mateix (abans fins i tot del primer contacte, correu o trucada) fins a la postvenda i mesurament de la satisfacció del client, per tal de promoure fer negocis amb el mateix client de manera reiterativa.

sugar2

SugarCRM permet a les organitzacions organitzar, registrar i mantenir informació de tots els aspectes en les seves relacions amb els clients. Proveeix gestió integral d’informació corporativa en comptes de clients i contactes, referències de contactes i oportunitats, a més d’activitats com trucades, reunions i tasques assignades. El sistema combina a la perfecció tota la funcionalitat requerida per administrar informació en diversos aspectes d’una empresa en una interfície intuïtiva i amigable a l’usuari.

Addicionalment, SugarCRM proporciona informació per a la gestió en la forma de gràfics i informes per a seguiment de les vendes, les fonts de referències més reeixides, i els resultats de les referències mes a mes.

sugar3