Manteniment informàtic

MANTENIMENT INFORMÀTIC PRESENCIAL I REMOT

Disposem d'un equip de tècnics informàtics amb experiència en gestió de xarxes informàtiques d'empreses. Oferim un servei complet d'assistència a les oficines del client i suport tècnic constant.

Llegeix més

Assessorament informàtic

al servei de les empreses !!!

Oferim als seus clients l’assessorament necessari perquè puguin actualitzar el seu equipament informàtic segons les seves necessitats i possibilitats. NETSEIN ofereix un seguiment continu per poder assegurar un màxim rendiment i amortització del material instal·lat, tenint en compte sempre la seguretat en la renovació i el manteniment dels equipaments més antics.

Llegeix més

Manteniment

Serveis

Oferim un servei complet d’assistència per empreses i suport tècnic.

Gestió

serveis informàtics

Sistemes de gestió al nuvol i sistemes de seguretat.

Xarxes

Muntatge de Xerxes

Centres Educatius

Serveis

Serveis especialitzats per els centres educatius.

 

Serveis Informàtic per empreses

TIC NETSEIN és una empresa especialitzada en serveis integrals en informàtica per empreses. Per nosaltres el rendiment i el bon servei són importants, però tant o més destacable és la fiabilitat. És per aquesta raó que TIC NETSEIN ofereix els seus serveis professionals per mantenir el seu parc informàtic en ple funcionament i al màxim rendiment..